Mida annab võõrkeele õppimine?

võõrkeele keele õppimine

võõrkeele õppimine

🧠 Aju: Võõrkeele õppimine kaitseb aju, aitab luua ajus uusi ühendusi ning tugevdada olemasolevaid ühendusi närvisüsteemiga.

📚 Akadeemiline edukus: Uuringud näitavad, et võõrkeelte õppijad saavad erinevates õppeainetes paremaid tulemusi kui võõrkeelt mitte õppijad.

💬 Keskendumisvõime: Juba vaid üks nädal võõrkeele õppimist omab positiivset mõju õpilase erksusele ja keskendumisvõimele. Positiivne mõju püsib, kui pühendada õppimisele vähemalt 5 tundi nädalas.

📅 Mälu: võõrkeele õppimine parandab meeldejätmise ja meeldetuletamise oskust, parandades ühtlasi ka mälu.

👫 Paremad suhtlemisoskused: on leitud seoseid võõrkeele õppimise ja empaatia vahel. Võõrkeele oskus võib aidata suurendada oskust näha asju teisest vaatevinklist, mis omakorda mõjutab positiivselt suhtlemisoskust.

💡 Loomingulisus: võõrkeele õppimine on loominguline tegevus. Keelte vahel liikumine, tõlkimine, õppimiseks vajalik distsipliin, valmisolek õppida ja kohaneda – kõik see aitab olema probleemilahenduses loomingulisem ja paindlikum.

Allikas ja rohkem infot: https://www.cambridge.org/elt/blog/2022/04/29/learning-language-changes-your-brain/