ahogarse en un vaso de agua

ahogarse en un vaso de agua

 

Täna vaatame hispaaniakeelset väljendit ahogarse en un vaso de agua. Otsetõlkes tähendab see „veeklaasi ära uppuma“. Väljendit kasutatakse tihti ka eelneva manitsusega no hay que ahogarse en un vaso de agua = pole vaja veeklaasi ära uppuda. Eestikeelne ülekantud vaste võiks teatud piires olla „sääsest elevanti tegema, pole vaja sääsest elevanti teha“

Väljendit kasutatakse kirjeldamaks inimesi, kes muretsevad liiga palju ebaoluliste asjade pärast, suurendavad probleemi või selle võimalikke tagajärgi. Väljendit kasutatakse ka inimese kohta, kes ei suuda probleeme lahendada, isegi kui need on lihtsad. Keegi, kes upub veeklaasi satub ka väikseimast takistusest paanikasse ning tihti loobub jõupingutustest esimese raskuse korral.

 

Näited:

No tienes por qué ahogarte en un vaso de agua, la cosa no es tan grave como parece – Pole põhjust veeklaasi ära uppida, asi ei ole nii hull kui paistab

No te ahogues en un vaso de agua, encontramos la solución.  – ära upu veeklaasi, leiame lahenduse

Tomás está muy nervioso por su examen y yo tengo cuatro exámenes por semana. ¡Este hombre se ahoga en un vaso de agua! – Tomás on oma eksami pärast väga närvis ja mul on nädalas neli eksamit. See mees upub veeklaasi!