Friolero

Friolero

 

friolero / friolento: Tundlikkus külma suhtes, inimene kes on külma suhtes väga tundlik.

Mõni sõna on kaunis oma kõla poolest. Teise tõstab esile tema tähendus. Kolmandat on lihtsalt meeldiv kuulda ja ütelda. Ükskõik kas teile meeldib hispaania keel selle kõla, nüansside või rikkalikkuse pärast, leidub alati sõnu mis meeldivad rohkem kui teised.

Friolero esineb tihti erinevates inglisekeelsetes „tõlkimatute sõnade ja väljendite“ nimekirjades. Eesti keeles võiks vasteks olla aga külmatundlik või külmavares.

Talve saabudes võib kuulda paljusid friolero’sid kurtmas jahedamate temperatuuride üle. Sõna võib kasutada kui omadussõna, nt „Mi abuelo es muy friolero“ – mu vanaisa on väga külmatundlik, või kui nimisõna „Juan es un friolero“ – Juan on külmavares, keegi kes alati külma üle kurdab.

Olenevalt kontekstist võib kellegi friolero’ks nimetamine viidata sellele, et ta on võib olla külma suhtes ülitundlik või ka natuke kaebaja. Väljend viitab inimesele, kes tunneb külma ka siis kui teised seda ei tunne, või kes kannatab külma tõttu rohkem kui teised.

Antud väljendi puhul esinevad ka mõned geograafilised erinevused. Hispaanias kasutatakse pigem friolero ning Lõuna-Ameerikas friolento.

Mõnes Ladina-Ameerika riigis kasutatakse friolero-t tähistamaks ka märkimisväärset rahasummat. Näiteks „Pagó por su bicicleta una friolera de 2000“ – ta maksis oma ratta eest tohutud/koletud/hiiglaslikud 2000.

Nii või naa on tegu väga vahva väljendiga mida oma sõnavarra lisada!

 

Näited:

Ella no aguanta el frio, es muy friolera – Ta ei kannata külma, on väga külmatundlik

Juan es un friolero – Juan on külmavares

Mi abuelo es muy friolero – minu vanaisa on väga külmatundlik

 

Allikad: https://acrtranslations.com/2019/02/04/word-of-the-month-friolento-latin-america-friolero-spain/