Hablando del rey de Roma

See kord vaatame väljendit “hablando del rey de Roma”

Otsetõlkes tähendab see väga levinud hispaaniakeelne väljend „rääkides Rooma kuningast“ ning selle eestikeelne vaste oleks „Kui hundist räägid…“.

Kuigi tänapäeval kuuleme tihti just eelpool mainitud lauset, on fraasil ka teine pool. Olenevalt piirkonnast võib fraasi teine pool olla näiteks „Hablando del rey de Roma, y él que se asoma“ – Rääkides Rooma kuningast ja sellest, kes ilmub; või “Hablando del rey de Roma, y por la puerta asoma” – Rääkides Rooma kuningast ja uksest ta ilmub; või „Hablando del rey de Roma, y la nariz/la cabeza asoma“ – Rääkides Rooma kuningast ilmub nina/pea.

habando del rey de Roma

hispaaniakeelne väljend hablando del rey de Roma

“Rey de Roma” asemel oli aga algupäraselt kasutusel hoopis “ruin de Roma”.
Avignoni paavstluse perioodil (1309-1377) ei olnud paavstil suurt populaarsust ning rahvasuus hakati kasutama Rooma paavstile viidates sõna “ruin” – põlastusväärne, alatu. Aja möödudes ja kõnekeeles levides lisandus “ruin de Roma” juurde riimuvaid sõnamänge, nagu näiteks eelpool mainitud “por la puerta asoma” ning sõna “ruin” asendus kohati sõnaga “rey” (kuningas). Seetõttu ongi antud väljendi puhul mitmeid geograafilisi erisusi: Hispaanias on kasutusel “rey de Roma”, kuid mitmes Lõuna-Ameerika riigis “ruin de Roma”.

Huvitav on, et erinevad variandid samast olukorrast, kus kellestki rääkides viidatu äkitselt ilmub, on paljudes keeltes. Mõnes keeles räägitakse kuradist (nt itaalia, portugali, inglise keeles), teistes aga hundist (nt baski, prantsuse, eesti keeles).

Näited väljendi kasutamisest:
¡Rafael! Hablando del rey de Roma, hablábamos de ti. – Rafael! Kus hundist räägid.. rääkisime just sinust.
Hablando del rey de Roma, nos estábamos preguntando donde has estado – Hundist rääkides, me just küsisime kus sa olnud oled.
Hablando del rey de Roma ¿has recibido el email? – Hundist rääkides, oled sa e-kirja saanud?

Viited:

https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx…

https://www.allianz-assistance.es/…/origen-de-dichos…

https://blogs.20minutos.es/…/cual-es-el-origen-de-la…/