Merienda ja merendar

Merienda

Täna vaatame hispaaniakeelset väljendit merienda. Merienda on väike vahepala, oode, mida süüakse lõua ja õhtusöögi vahel. Levinud Lõuna-Ameerikas ja lõuna-Euroopas, eriti Hispaanias. Kuna Hispaania kultuuriruumis jääb lõuna ja õhtusöögi vahele väga pikk paus, siis süüaksegi tihti nende vahel väike oode.

Merienda seostub pigem lastega ning sellest rääkides peetakse tavaliselt silmas just vahepala mida lapsed söövad kui nad koolist koju jõuavad. Sellise vahepala söömise kohta on ka verb „merendar“ – vahelapa sööma. Samuti võib väljendit kasutada ka teiste peamiste toidukordade vahele jäävate vahepalade kohta

Väljend Merienda pärineb ladina keele sõnast „merere“, mis tähendab „ära teenima, väärima“, kuna vanas Roomas anti sõduritele süüa just pärastlõunati, pärast raske päevatöö lõpetamist.

 

Näiteks: Vamos niños, es la hora de la merienda. – Lähme lapsed, on aega vahepalaks

Allikas: https://www.thelocal.es/20200916/spanish-word-of-the-day-merienda